KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2015

Kraków, Sukiennice

19 marca 2015

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pasma filmowe

9-11 marca 2015

Kraków, Kijów Centrum

20 marca 2015
18 kwietnia 2015

Dom Norymberski

Projekt Kobieta Wiedza Władza 2015 składa się z kilku segmentów.

Wiodącym motywem jest Metropolis. Film jest kanwą do rozważań o rozwoju nowych technologii i udziału kobiet w tym procesie. On determinuje tematykę konferencji i wystawy, jest osią wokół której zbudowany jest tegoroczny projekt. Lata 30 ubiegłego wieku, to zachłyśnięcie się industrializacją i techniką. Wtedy powstał film Fritza Langa "Metropolis". Konferencja i wystawa rozwija temat - "Kobieta w Metropolis, człowiek i technologia" w ujęciu historycznym i współczesnym, pokazuje jak rozwój technologii wpływał na zmiany zatrudnienia oraz ról społecznych.