KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2015

Kraków, Sukiennice

19 marca 2015

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pasma filmowe

9-11 marca 2015

Kraków, Kijów Centrum

20 marca 2015
18 kwietnia 2015

Dom Norymberski

 

Akredytacja dziennikarska

 

Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem Organizator wprowadził akredytację dziennikarską.

Dostępne będzie 30 miejsc akredytacyjnych, które rozdysponuje pomiędzy wszystkich zgłoszonych dziennikarzy i fotoreporterów.

1. Akredytacja uprawnia dziennikarzy, fotoreporterów do:

 • udziału w wykładach i panelach dyskusyjnych
 • indywidualnych rozmów z prelegentami po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania


2. Warunkiem ubiegania się o akredytację dziennikarską jest wysłanie zgłoszenia akredytacyjnego, zawierającego:

 • Nazwę redakcji
 • Imię i Nazwisko
 • Funkcję/Stanowisko (Dziennikarz, fotoreporter)
 • Telefon
 • E-mail

Zgłoszenie należy przesłać drogą e-mailową do: 02 marca 2015r.

3. Informacje o udzieleniu akredytacji dziennikarskiej zostaną potwierdzone przez Organizatora drogą mailową do 03 marca 2015r.

4. Otrzymana akredytacja uprawnia do uczestnictwa w:

 • Konferencji ,,Świat dla Kobiet, czy Kobiety dla Świata" 08 marca;
 • Wernisażu wystawy ,,Kobieta w Metropolis. Człowiek i technologia" 08  marca;
 • Widowisku filmowo - muzycznym ,,Metropolis" 19 marca;
 • Pasmach filmowych ,,Być Kobietą".


Miejsca na poszczególne wydarzenia wyznacza Organizator.

5. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania materiałów prasowych, które dystrybuowane będą przez Organizatorów.

 

Kontakt z biurem:


Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju"
os. Teatralne 19; 31-946 Kraków
T:  +48 12 644 34 13
E: biuro@snrr.pl