KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2015

Kraków, Sukiennice

19 marca 2015

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pasma filmowe

9-11 marca 2015

Kraków, Kijów Centrum

20 marca 2015
18 kwietnia 2015

Dom Norymberski


Aktualności
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Resume "KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA" 2015
11.05.2015

Podsumowanie projektu "KOBIETA -WIEDZA -WŁADZA" 2015 - pismo kulturalne FRAGILE.
O "Metropolis"
16.04.2015

Relacja z "Metropolis" w artykule prasowym TK Niedziela.
Recenzja z "METROPOLIS"
15.04.2015

FilmMusic.pl o krakowskiej prezentacji arcydzieła filmowego "METROPOLIS".
Filmy Agnieszki Holland - kwietniowa edycja.
13.04.2015

Filmy Agnieszki Holland w ramach projektu „Pasma filmowe".
"METROPOLIS" - Podziękowanie
03.04.2015

"METROPOLIS" Podziękowanie od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sprawdź więcej