KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2015

Kraków, Sukiennice

19 marca 2015

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pasma filmowe

9-11 marca 2015

Kraków, Kijów Centrum

20 marca 2015
18 kwietnia 2015

Dom Norymberski

Wystawa tematyczna „Kobieta w Metropolis. Człowiek i technologia”, stanowić będzie socjologiczny komentarz do projekcji filmu Fritza Langa.

Cel wystawy to prezentacja grafik przedstawiających technologie, które stały się podstawą rozwoju cywilizacyjnego Europy u progu Nowożytności.

Cykl Nova Reperta został zaprojektowany przez Johannesa Stradanusa (1523–1605). Artysta stworzył przedstawienia rzemiosł, wynalazków i odkryć, jakie różniły współczesną mu cywilizację od świata starożytnego, a które nowożytna Europa częściowo dziedziczyła po wiekach średnich. Reperta była jedną z serii opracowanych przez Stradanusa dla Luigiego Alamanni  Młodszego (1558–1603) – florenckiego poety żywo zainteresowanego astronomią i matematyką, z którym Flamand stale współpracował od roku 1587. Alamanni miał najprawdopodobniej swój udział w opracowaniu treści przedstawień. W okresie, w którym powstały, Stradanus był członkiem florenckiej Accademia del Disegno. Wykonywał zamówienia dla dworu Medyceuszy.

Prace zostały wydane w Antwerpii, około 1591 roku, w oficynie Pod Białą Lilią, prowadzonej przez Philipsa Galle (1523–1612). Jedynie część rycin nosi sygnatury rytowników. Przyjmuje się, że wersję graficzną cyklu współtworzyli: Philips Galle oraz jego syn Theodoor Galle (1571–1633) i współpracownicy: Johannes I Collaert (ok. 1561–1620) oraz Adriean Collaert (ok. 1560–1618), któremu jest przypisywana ostatnia tablica. Cykl zyskał znaczną popularność. Przyjmuje się, że pomiędzy 1591 a 1638 rokiem ukazały się przynajmniej cztery jego edycje.

Chcąc przedstawić całość procesu produkcji, sposób działania wynalazku, artysta umieszczał w kadrze przestrzeń warsztatu, postaci zajęte poszczególnymi etapami pracy, różnicował nie tylko ich zajęcia, ale i wiek, typy fizjonomii czy stroje. Dzięki temu zabiegowi cykl możemy również postrzegać jako zbiorowy portret rzemieślników Europy przełomu XVI i XVII wieku.

Nova Reperta: Justynian słuchający opowieści mnichów o produkcji jedwabiu, miedzioryt; Gab. Ryc. PAU Alb. 285/8

 

 

Nova Reperta: Wiatraki, miedzioryt; Gab. Ryc. PAU Alb. 285/11Reperta, chociaż pozostaje wizualnym katalogiem nowych odkryć i wynalazków, a nie dokumentem życia społecznego, skłania do refleksji na temat zasad podziałów pracy pomiędzy kobiety a mężczyzn. Różnice te pozwala rozpatrywać je w odniesieniu do roli, jaką w tym procesie odgrywają nowe odkrycia i innowacje technologiczne.

Spis  prac przezentowanych na wystawie

Eksponowane grafiki pochodzą z kolekcji Gabinetu Rycin PAU, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Na serię składają się:

 1. Karta tytułowa, na której umieszczono wynalazki uwzględnione w serii
 2. Alegoryczne przedstawienie odkrycia Ameryki (Amerigo Vespucci i Indianka w hamaku)
 3. Wynalazek busoli (pracownia geografa)
 4. Wynalazek prochu strzelniczego (wnętrze ludwisarni)
 5. Wynalazek druku (wnętrze drukarni)
 6. Wynalazek mechanizmu zegarowego (warsztat zegarmistrza)
 7. Leczenie syfilisu ekstraktem z guaiacum
 8. Destylacja (wnętrze laboratorium chemicznego)
 9. Justynian słuchający opowieści mnichów o produkcji jedwabiu
 10. Wynalazek strzemion
 11. Młyn wodny
 12. Wiatraki
 13. Tłoczenie oliwy z oliwek
 14. Produkcja cukru trzcinowego
 15. Wynalazek farb olejnych
 16. Kram sprzedawcy okularów
 17. Okręt żeglujący według busoli
 18. Wnętrze mechanicznej polerni zbroi
 19. Wynalazek rytownictwa (warsztat miedziorytniczy)
 20. Amerigo Vespucci oglądający z pomocą astrolabium południowe niebo


Scenariusz wystawy i komentarze: Anna Olszewska

Wystawa będzie dostępna w okresie 08 - 21 marca 2015 r.

W dniu otwarcia wystawy odbędzie się Wernisaż połączony z oprowadzeniem kuratorskim (dr Anna Olszewska).

Miejscem prezentacji grafik będzie Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie (Sala Michałowskiego).