KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2015

Kraków, Sukiennice

19 marca 2015

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pasma filmowe

9-11 marca 2015

Kraków, Kijów Centrum

20 marca 2015
18 kwietnia 2015

Dom Norymberski

,,Świat dla Kobiet, czy Kobiety dla świata”, to wydarzenie składające się z kilku segmentów: konferencji i kampanii społecznej.

Konferencja ,,Świat dla Kobiet, czy Kobiety dla świata”, odbędzie się

08 marca 2015 r.o godz. 10.00.

Konferencja ma charakter otwarty, udział po potwierdzeniu zgłoszenia.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA WYDARZENIE!

Tematycznie nawiązuje do wystawy i projektu artystycznego ,,Metropolis”.

Miejscem organizacji wydarzenia jest sala Siemiradzkiego - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kampania społeczna, będzie zachęcała do walki z dyskryminacją, realizowana na podstawie spotu multimedialnego i dźwiękowego, emitowanego w mediach, w okresie marca.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu podmiotowości, wzmocnienie poczucia własnej wartości pozwalające odnaleźć się kobietom i mężczyznom w dobie zmieniających się ról społecznych we współczesnym świecie.


W II edycji będziemy kontynuować myśl przewodnią poprzedniej edycji, skupiając się na jednym z elementów przyczyn dyskryminacji – stereotypy i przyzwyczajenia.


Największą rolę w kształtowaniu się różnic między płciami spełnia nie biologia, ale kultura.

Ograniczenia mające charakter kulturowy; wynikają z wychowania, ról społecznych i postaw przypisanych płci, mentalności i dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn. Kobiety mają kompetencje, wytrwałość, gotowość do ciężkiej pracy, ale zbyt często powstrzymuje je brak wiary we własne siły i wsparcia w najbliższym środowisku. Często wynoszą z domu uwarunkowania, które skłaniają raczej do bierności, posłuszeństwa, troski o innych.
Wciąż jeszcze istnieje ogromny, niewykorzystany potencjał, jaki mogłyby kobiety wnieść w życie gospodarcze, społeczne, polityczne i osobiste. Konieczność poznania barier wewnętrznych, zwiększenia samoświadomości.

Wiedza – oraz umiejętność „zarządzania” własnymi możliwościami i ograniczeniami – Władza – to kierunek na dzisiaj i na przyszłość.


Kobietom potrzebne są  takie cechy jak: wolność dla realizacji potencjału; wiedza oparta na pasji i wartość dla innych. Także współpraca, wiarygodność i władza – nad sobą samą.

Przełamywanie wewnętrznych barier przed działaniem jest furtką do życia w pełni.

Sama pasja pozostawia kobiety na poziomie hobby, a żeby dopiąć swego należy włożyć w to ogrom pracy. Tak naprawdę wszystko zależy od samych kobiet.Działaniami składającymi się na realizację projektu ,,Świat dla Kobiet, czy Kobiety dla świata”, będą:

- konferencja, podczas której będą poruszane następujące obszary tematyczne:

  • gospodarka,
  • nauka,
  • kultura,
  • ekologia.


- kampania społeczna, zachęcająca do walki z dyskryminacji.