KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2015

Kraków, Sukiennice

19 marca 2015

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Pasma filmowe

9-11 marca 2015

Kraków, Kijów Centrum

20 marca 2015
18 kwietnia 2015

Dom Norymberski

Patroni i Partnerzy wydarzenia
,,KOBIETA – WIEDZA - WŁADZA" 2015
Konferencja ,,Świat dla Kobiet, czy Kobiety dla świata"Patronat
honorowy:
Prezydent Miasta Krakowa - Jacek MajchrowskiPartnerzy:

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


Wystawa tematyczna
,,Kobieta w Metropolis. Człowiek i technologia"
Partnerzy:


Pasma filmowe ,,BYĆ KOBIETĄ”Partnerzy:


Patronat
medialny:


METROPOLIS

Partnerzy:
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie